Bräcksta 28b

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns en tomt kvar till salu, Bräcksta 2:10, är på 1578 m². Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. Tomten med fastighetsbeteckningen Bräcksta 2:10 är en uppvuxen trädgårdstomt med syrénhäck och några träd. Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

Bräcksta 28b
Pris: 450 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Mark/Tomt
Adress: Bräcksta 28b
Tomtarea: 1 578 kvm
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704969310

email: anna@stadochland.se

Förslag på hus från LB-hus
Förslag på hus från LB-hus
Allén upp till tomten Bräcksta 2:10
Tomt i Bullerbymiljö
Uppvuxen tomt
Vy över omgivningen, ladan till vänster tillhör Bräcksta 2:9
Tensta hembygdsmuseum Vattholma
Vendelån påväg mot Tensta kyrka, Vattholma

Tomt i Bullerbymiljö

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns en tomt kvar till salu, Bräcksta 2:10, är på 1578 m². Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. Tomten med fastighetsbeteckningen Bräcksta 2:10 är en uppvuxen trädgårdstomt med syrénhäck och några träd. Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

Byggnad

Avlopp:
Avlopp saknas

Vatten:
Vatten saknas

Summa taxeringsvärde

265 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström