Sålt

UPPSALA ÖSTFORA 1:38

En fastighet med många funktioner och en lång spännande historia!

UPPSALA ÖSTFORA 1:38
Startpris: 3 000 000 SEK , Enligt ök
Typ: Lantbruk
Totalareal: 17,81 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Sågen och kvarnen från dammen
Mangårdshuset
Enligt uppgift från tidigt 1800-tal. Stora renoveringsbehov.
Bostad åt gårdens ladugårdsförman på 30-40-talet
- ÖSTFORA -
Kvarnbyggnaden uppfördes enligt uppgift någon gång i slutet av 1850-talet och elektrifierades 1925.
Rester av den gamla trätuben som ledde vatten från dammen till turbinen under kvarnen.
Denna "manick" står i turbin-rummet under kvarnen.
Flygbild över fastighetens industri-del
Tillverkningsindustri - Snickeri med tillhörande spånficka.
Denna stora "sal" på övre planet är hjärtat i snickeriet. På nedre planet finns bl.a. verkstad, förråd, garage och personalutrymmen.
Ladugården och logen är från senare hälften av 1800.talet. Lidret byggdes runt 1950.
Äldre inredning för nöt och får.
Stor skulle för lagring av hö.
Gårdens magasinsbyggnad har använts som viltslakteri.
Jumkilsån leds in i en kulvert under och igenom byggnaden och gav sågverket sin kraft.
Oljebod och garage
Potatiskällare
Smedjan
Situationsplan över gemensamhetsanläggningar och ledningar
Situationsplan över byggnaderna.

En fastighet med många funktioner och en lång spännande historia!

- - - En spännande fastighet med många möjligheter och en lång spännande historia ! - - - Här kan du odla, föda upp och hålla djur, lagra ditt foder, dina grönsaker och din potatis. Den vackra sekelskiftesvillan har stora renoveringsbehov - att bevara eller avvara... det är frågan. Du avgör! Den gamla torpstugan vid infarten blir till en utmärkt gäststuga, ett gårdskontor eller varför inte en reception. Snickeriverkstaden med alla dess väl tilltagna utrymmen, har en bred potential och kan användas till mycket. Likaså den gamla sågbyggnaden och kvarnen vid dammen. Varför inte göra om de husen till exempelvis ett vackert konstgalleri med tillhörande bruks-café..... *** I dammen finns lagrad energi - Invid den kan du och dina gäster slå er ner, njuta och ladda era batterier. ***

BYGGNADER
 • 42 Mangårdshus
  Allmän information
 • Byggår: 1800
 • Byggnadstyp: 1½ plan med källardel
 • Antal rum: 7
 • Byggnad: Byggnaden är i ett mycket stort behov av renovering och modernisering. Bl.a. har otätheter i yttertaket medfört fuktskador och sannolikt även rötskador i stomme och bjälklag. Byggnaden har stått oanvänd och obebodd i flera år.
 • Area: 300 m²
 • Biarea (BIA): 50 m²
 • Boareauppgift enligt: Arean är uppskattad
 • Grund: Huggen sten
 • Taktyp: Taktegel
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: 2-glasfönster med spröjs
 • Bjälklag: Trä
 • Vatten: Vatten från gemensamhetsanläggning
 • Avlopp: Avlopp till gemensamhetsanläggning

  • 37 Torpet Bladsgården
   Allmän information
  • Byggår: 1937
  • Byggnadstyp: 1 plan
  • Antal rum: 2
  • Antal sovrum: 1
  • Area: 40 m²
  • Boareauppgift enligt: Säljaren
  • Grund: Torpargrund
  • Taktyp: Taktegel
  • Fasadtyp: Liggande träpanel
  • Fönster: Enkla fönster med spröjs
  • Vatten: Vatten saknas
  • Avlopp: Avlopp saknas
  • Skorstenstyp: Murad skorsten

   • 34 Ladugård och loge
    Allmän information
   • Byggår: 1850
   • Värdeår: 1900
   • Area: 895 m²
   • Ladugården håller ca 32 x 14 m invändig yta och en invändig takhöjd på 2,7 - 3,0 m. Gjutet golv. Äldre inredning för nötdjur och får. Stomme av timmer, överbyggnad/skulle av trä under plåttak. Byggnadens log-del uppgår till ca 22 x 14 m invändig yta.

    • 33 Vagnslider
     Allmän information
    • Byggår: 1950
    • Värdeår: 1950
    • Area: 440 m²
    • Lidret har 11 portar. Jord- och grusgolv, trästomme, magasinsplan på träbjälklag. Plåttak.

     • 40 Snickeriverkstad
      Allmän information
     • Byggår: 1965
     • Area: 709 m²
     • LOA = 611 m2. ÖVA = 51,6 m2 BTA = 709 m2. Två plan på gjuten grund, Stomme av betonghålsten som tillverkats på plats. Bjälklag i betong och tak av plåt. På nedre planet finns en verkstad och traktorgarage, personalutrymmen samt ett pannrum. På övre planet finns personalutrymmen, förråd och en stor hall med plats för maskiner och arbetsplatser. Ventilation och spånsug anslutet till var arbetsplats och med ledningar till en fristående spånficka utanför byggnaden

      • 41 Förråd - Viltslakteri
       Allmän information
      • Värdeår: 1900
      • Träbyggnad under plåttak. Uppgift om area och funktion saknas. Delar av byggnaden är muntligt upplåten som viltslakteri under jaktsäsong.

       • 46 Gamla kvarnen - grovsnickeri
        Allmän information
       • Byggår: 1850
       • Area: 160 m²
       • Gamla kvarnbyggnaden är uppförd i tre plan med en stomme och vacker fasad i tegel, Plåttak.

        • 48 Såghus
         Allmän information
        • Byggår: 1850
        • Area: 110 m²
        • Såghuset som är uppfört i vinkel mot Kvarnbyggnaden, står "gränsle" över den forsande Jumkilsån därifrån den hämtade sin kraft till sågverket. Byggnadsstommen är i trä och taket av plåt.

         • 44 Oljeförråd - Garage
          Allmän information
         • Byggår: 1930
         • Area: 180 m²
         • Oljebod - Verkstad - Garage. Byggnaden har gjutet golv, stomme i tegel med en överbyggnad/förrådsvind i trä. Tegeltak

          • 45 Smedja
           Allmän information
          • Area: 90 m²
          • Den gamla smedjan är uppförd med en timrad stomme under tegeltak. den gamla ässjan med bälg finns kvar.

           • 52 Potatiskällare
            Allmän information
           • Byggår: 1930
           • Area: 100 m²

           Byggnad

           Kommentar byggnad:
           Vissa av de redovisade byggnadsuppgifterna (t.ex. byggnadsår) är hämtade från olika historiska källor och har ej kontrollerats av säljaren eller mäklaren.

           Areal

           Samtliga arealuppgifter är ungefärliga.

           Åker- och betesmark

           Areastorlek : 12,0 ha

           Areabeskrivning : Öppen mark för odling eller bete

           Vatten

           Areastorlek : 0,5 ha

           Areabeskrivning : Dammanläggning och strömmande å

           Skog, Tomt, Park, m.m.

           Areastorlek : 5,0 ha

           Areabeskrivning : Skog - Park - Tomt - m.m.

           Övriga rättigheter och belastningar
           • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme. (Eventuellt tillkommer ett ledningsservitut till förmån för nätägaren Vattenfall i samband med att fastigheten får en ny, egen huvudcentral).

           • Planer och bestämmelser: Dammvallar och kanal/ränna. Husgrunder, kvarn samt tegelbruk och sågindustri är delvis dokumenterade hos Upplandsmuseet.

           • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Östfora Ga:2 med ändamål vattentäkt, vattenledningar, avloppsreningsanläggning samt spillvattenledningar m.m.

           • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20150320)

           • Rättigheter last: Servitut: Utrymme till förmån för Ga:2 och 5

           • Planer och bestämmelser: Utomplansområde

           FÖRSÄLJNINGSSÄTT Betalningsvillkor

           10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall anslutning till avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

BILDER

KARTA