Dymmelsbo 214

Skogsrik fastighet till salu! I Dymmelsbo som ligger ca 1 mil från Tierp finns nu en skog och lantbruksfastighet till salu. Arealen uppgår till ca 80 ha varav ca 47 ha produktiv skogsmark och ca 33 ha åker och betesmark. Virkesförrådet är skattat till ca 14 000m3sk vilket är dubbelt mot medel i området. Fastigheten är delad i två skiften varav ett hemma skifte och ett utskifte. Åkermarken är utarrenderad fram till 2025-03-14. På gården finns ett rejält bostadshus byggt 1921 i två plan. Huset har en trevlig planlösning med generös takhöjd och stora rum. På nedre plan finns ett äldre kök med vedspis, fyra rum varav tre rum i fil. Ett av rummen har en öppen spis och ett burspråk. Badrum med badkar, WC och handfat. På övre plan finns en möblerbar hall, två sovrum samt ett kök med 60-tals standard. Vid sidan av rummen finns två oinredda rum som går att bygga om till ytterligare sovrum. Huset har också ett källarplan med pannrum och förråd. Huset har stora renoverings och moderniseringsbehov. Vid sidan av bostadshuset finns en äldre ekonomibyggnad som rymmer både en ladugård och en lada i vinkel. Byggnaderna, särskilt ladugården är i dåligt skick. Visning Visning av fastigheten kommer att ske den 1 nov med bokade tid för spekulanter. Markerna får besökas på egen hand men hänsyn bör tas till pågående jakt i området. Försäljningsförfarande Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 6 000 000 kr. Intresseanmälan sker skriftligen antingen via e-mail eller per post, lämpligast på bifogad blankett och med bankreferens och eventuella förbehåll. Efter anmälningstidens utgång påbörjas en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Intresseanmälan med anbud. Skriftlig intresseanmälan med anbud skall vara tillhanda hos Stad & Land senast måndag 16 nov 2020. Fri prövningsrätt Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Välkommen att anmäla ditt intresse för fastigheten!

Dymmelsbo 214
Pris: 6 000 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Dymmelsbo 214
Totalareal: 75,97 ha
Driftkostnad: 24 644 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Skogsrik fastighet i Dymmelsbo.

Fastighet om ca 80 ha varav ca 47 ha produktiv skogsmark, 14 000 m3sk. Goda jaktmöjligheter.

Skogsrik fastighet till salu! I Dymmelsbo som ligger ca 1 mil från Tierp finns nu en skog och lantbruksfastighet till salu. Arealen uppgår till ca 80 ha varav ca 47 ha produktiv skogsmark och ca 33 ha åker och betesmark. Virkesförrådet är skattat till ca 14 000m3sk vilket är dubbelt mot medel i området. Fastigheten är delad i två skiften varav ett hemma skifte och ett utskifte. Åkermarken är utarrenderad fram till 2025-03-14. På gården finns ett rejält bostadshus byggt 1921 i två plan. Huset har en trevlig planlösning med generös takhöjd och stora rum. På nedre plan finns ett äldre kök med vedspis, fyra rum varav tre rum i fil. Ett av rummen har en öppen spis och ett burspråk. Badrum med badkar, WC och handfat. På övre plan finns en möblerbar hall, två sovrum samt ett kök med 60-tals standard. Vid sidan av rummen finns två oinredda rum som går att bygga om till ytterligare sovrum. Huset har också ett källarplan med pannrum och förråd. Huset har stora renoverings och moderniseringsbehov. Vid sidan av bostadshuset finns en äldre ekonomibyggnad som rymmer både en ladugård och en lada i vinkel. Byggnaderna, särskilt ladugården är i dåligt skick. Visning Visning av fastigheten kommer att ske den 1 nov med bokade tid för spekulanter. Markerna får besökas på egen hand men hänsyn bör tas till pågående jakt i området. Försäljningsförfarande Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 6 000 000 kr. Intresseanmälan sker skriftligen antingen via e-mail eller per post, lämpligast på bifogad blankett och med bankreferens och eventuella förbehåll. Efter anmälningstidens utgång påbörjas en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Intresseanmälan med anbud. Skriftlig intresseanmälan med anbud skall vara tillhanda hos Stad & Land senast måndag 16 nov 2020. Fri prövningsrätt Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Välkommen att anmäla ditt intresse för fastigheten!

BYGGNADER
 • Bostadshus
  Allmän information
 • Byggår: 1921
 • Värdeår: 1929
 • Byggnadstyp: 2-plan
 • Taxeringsvärde byggnad: 870 000 SEK
 • Boarea (BOA): 135 m²
 • Biarea (BIA): 85 m²
 • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
 • Rumsbekrivning:

  Rejält bostadshus byggt med timmerstomme 1921 i två plan med källare. Huset har en trevlig planlösning med generös takhöjd och stora rum. På nedre plan finns ett äldre kök med vedspis, fyra rum varav tre rum i fil . Ett av rummen har en öppen spis och ett burspråk. Badrum med badkar, WC och handfat. På övre plan finns en möblerbar hall, två sovrum samt ett kök med 60-tals standard. Vid sidan av rummen finns två oinredda rum som går att bygga om till ytterligare sovrum. Huset har också ett källarplan med pannrum och förråd. Huset har stora renoverings och moderniseringsbehov. Huruvida eldstäder som öppen spis, vedspis och vedpanna är i funktion saknas information. En köpare får själv undersöka statusen kring dessa. Vattenpump är ur bruk.

 • Mark: Morän
 • Grund: Betong
 • Taktyp: Takpannor
 • Fasadtyp: Eternit
 • Fönster: 2-glasfönster och 1-glasfönster
 • Bjälklag: Trä
 • Vatten: Grävd brunn- vattenpump ur funktion
 • Avlopp: Enskilt avlopp
 • Uppvärmning: Ved
 • Skorstenstyp: Murad skorsten
 • Skatt: 6165

  • Ladugård/Lada
   Allmän information
  • Taxeringsvärde byggnad: 161 000 SEK
  • Byggnads area: 719 m²
  • Ekonomibyggnader På fastigheten finns en större ekonomibyggnad som rymmer en ladugård och lada. Byggnaden är uppförd i vinkel och är byggd i timmer och plankväggar. Taket är beklätt med tegel. Byggnaden har stort renoveringsbehov alternativt rivning. Övriga byggnader Mindre traktorgarage och ängslada.

  KOSTNADER
  • Vatten och avlopp: 712 SEK/ÅR

  • Renhållning: 2 295 SEK/ÅR

  • Försäkringskostnad: 6 595 SEK/ÅR

  • Sotning: 1 142 SEK/ÅR

  • Summa driftskostnad: 24 644 SEK/ÅR

  • Antal personer i hushållet: 1

  • Boendekalkyl: Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

  INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 1

  • Totalt belopp: 20 000 SEK

  Areal

  Enligt fastighetsutdrag uppgår den totala arealen till ca 76 ha fördelad på 42 ha skogsmark, 31 ha åkermark, 2 ha betesmark och 1 ha övrig mark. Den nyupprättade skogsbruksplan anger arealen till 80, 2 ha fördelad på 47 ha produktiv skogsmark, 14 ha inägomark och 19,1 ha övrig areal. Arealen är fördelad i två skiften med skog och åkermark.

  Areastorlek : 1,0 ha

  Åkermark

  Areastorlek : 15,0 ha

  Åkermark

  Areastorlek : 16,0 ha

  Betesmark

  Areastorlek : 2,0 ha

  SKOGSMARK

  Areastorlek : 42,0 ha

  SMÅHUSMARK LANTBRUK

  Areastorlek : 0,3 ha

  Summa taxeringsvärde

  4 364 000 SEK

  Fastighetsuppgifter

  Arrende

  Åkermarken är upplåten med arrendekontrakt. Löpande 5-årskontrakt, (sidoarrenden) till två olika arrendatorer fram till 2025-03-14. Intäkt 31 250 kr inkl. moms/ år. För innevarande arrendeår tillfaller intäkten säljaren. Köpare får själv säga upp kontraktet. För mer information kontakta mäklaren.

  Skogsuppgifter

  Jakt

  Jakträtten är upplåten med muntligt avtal under jaktåret 1920-21. Intäkt 4 500 kr inkl. moms, tillfaller säljaren.

  Dikningsföretag

  Fastigheten ingår i Dymmelsbodiket. Andelstal är okänt.

  Besiktning och undersökningsplikt

  Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten. Köparen ges därför möjlighet att före köpet, på egen hand eller genom konsult, undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal samt i allt skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Fastigheten kommer att säljas med en så kallad friskrivningsklausul för dolda fel. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

  Övriga rättigheter och belastningar
  • Gemensamhetsanläggning: Tierp Villbo Ga:1 - VÄG

  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Uppdämmningsrätt - Se beskrivning

  • Samfällighet: TIERP DYMMELSBO S:1/ vatten

  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Starkströmsledning mm - Se beskrivning

  • Samfällighet: TIERP DYMMELSBO S:2/ soldattorp

  • Samfällighet: TIERP TIERPS ALLMÄNNING S:1/ skogsallmänning Andel 0,580.

  • Avtalsservitut Kraftledning mm

  • Avtalsservitut Uppdämningsrätt

  • Avtalsservitut Starkströmsledning mm

  FÖRSÄLJNINGSSÄTT

  Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 6 000 000 kr. Intresseanmälan sker skriftligen antingen via e-mail eller per post, lämpligast på bifogad blankett och med bankreferens och eventuella förbehåll. Efter anmälningstidens utgång påbörjas en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Intresseanmälan med anbud. Skriftlig intresseanmälan med anbud skall vara tillhanda hos Stad & Land senast måndag 16 nov 2020. Fri prövningsrätt Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

  Betalningsvillkor

  10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.