TIERP VÄSTLANDS-STAV 1:1

Del av Västlands-Stav 1:1, ca. 20 ha produktiv skogsmark, säljs genom fastighetsreglering till skogsfastighet i närområdet. Skogen består av till större delen tall (79%), gran (15%) och löv (6%) med ett totalt virkesförråd på 3000 m³sk. Köparen måste ha egen jordbruksfastighet till vilken marken kan regleras. Virkesvolymen ovan är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av områdets skog och mark. Skogsbruksplan är upprättat av Mellanskog juni 2021. Området försäljs genom anbud lämnas till mäklaren senast den 16/8-2021, med fri prövningsrätt för säljaren. Lantmäteriets förrättningskostnad för fastighetsregleringen betalas av köparen. Beräknad handläggningstid hos lantmäteriet för fastighetsreglering är ca. 1 år.

TIERP VÄSTLANDS-STAV 1:1
Pris: 1 125 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Totalareal: 19,50 ha
BUDGIVNING

Högsta bud

1 425 000 kr

Se alla bud

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704969310

email: anna@stadochland.se

Större delen av skogen består av tall (79%)
Ca. 20 ha produktiv skogsmark Västland, Tierp
Liten del av fastigheten utgörs av yngre skog med jakttorn.

Del av Västlands-Stav 1:1, ca. 20 ha produktiv skogsmark, säljs genom fastighetsreglering till skogsfastighet i närområdet. Skogen består av till större delen tall (79%), gran (15%) och löv (6%) med ett totalt virkesförråd på 3000 m³sk. Köparen måste ha egen jordbruksfastighet till vilken marken kan regleras. Virkesvolymen ovan är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av områdets skog och mark. Skogsbruksplan är upprättat av Mellanskog juni 2021. Området försäljs genom anbud lämnas till mäklaren senast den 16/8-2021, med fri prövningsrätt för säljaren. Lantmäteriets förrättningskostnad för fastighetsregleringen betalas av köparen. Beräknad handläggningstid hos lantmäteriet för fastighetsreglering är ca. 1 år.

Areal

SKOGSMARK

Areastorlek : 20,0 ha

Summa taxeringsvärde

819 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Gemensamhetsanläggning: Tierp Väla Ga:1

  • Gemensamhetsanläggning: Tierp Västlands-Stav Ga:1

  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Starkströmsledning mm - Se beskrivning

  • Samfällighet: TIERP VÄSTLANDS-STAV S:1

  • Avtalsservitut STARKSTRÖMSLEDNING MM

  • Övriga rättigheter och belastningar: Ovanstående gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och laster avser hela fastigheten och fördelas efter båtnad av lantmätaren vid fastighetsreglering.

Övrigt

Jakten är muntligen upplåten till Veda Jällbo jaktklubb t.o.m. 30/6-2022.