Sålt

Berga 190

Nu erbjuder vi en välskött gård i Harbo om ca 75 ha. Gården ligger vackert belägen med skogen i bakkant och från gårdsplanen har man utsikt över det omgivande landskapet. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering. Arealen är fördelad med ca 35 ha produktiv skogsmark och ca 26 ha åkermark och betesmark. Till fastigheten hör ett trivsamt bostadshus om 5 rum och kök. Två ekonomibyggnader, varav en större som rymmer ett stall med två hästboxar och en rejäl lada. Vid sidan av finns en maskinhall för förvaring av redskap och maskiner. Välkommen på visning!

Berga 190
Startpris: 6 500 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Berga 190
Totalareal: 75,33 ha
Driftkostnad: 22 700 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Välkommen till Nyckelholmen
Nyckelholmen i Harbo.

Nu erbjuder vi en välskött gård i Harbo om ca 75 ha. Gården ligger vackert belägen med skogen i bakkant och från gårdsplanen har man utsikt över det omgivande landskapet. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering. Arealen är fördelad med ca 35 ha produktiv skogsmark och ca 26 ha åkermark och betesmark. Till fastigheten hör ett trivsamt bostadshus om 5 rum och kök. Två ekonomibyggnader, varav en större som rymmer ett stall med två hästboxar och en rejäl lada. Vid sidan av finns en maskinhall för förvaring av redskap och maskiner. Välkommen på visning!

BYGGNADER
 • Bostadshus
  Allmän information
 • Byggår: 1929
 • Värdeår: 1929
 • Antal rum: 5
 • Taxeringsvärde byggnad: 606 000 SEK
 • Area: 117 m²
 • Biarea (BIA): 12 m²
 • Rumsbekrivning:

  Trivsamt bostadshus byggt 1929 i ett och ett halvt plan. Huset rymmer fem rum och två kök, varav ett äldre kök som inte används. Huset är byggt för två generationer vilket var vanligt längre tillbaks i tiden. Nedre plan rymmer två rum och ett kök. På övre plan finns tre sovrum, kök och ett rymligt badrum med dusch och tvättmaskin. Kattvindar för klädförvaring. Boytan uppgår till ca 117 kvm, varav ca 12 kvm biyta. Huset värms upp med en luftvärmepump och direktverkande radiatorer. Det finns två kakelugnar och en vedspis som samtliga är ur funktion.

 • Mark: Morän
 • Grund: Torpargrund
 • Taktyp: Plåt
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: 2-glasfönster
 • Bjälklag: Trä
 • Vatten: Enskilt vatten med grävd brunn.
 • Avlopp: Enskilt avlopp, 3-kammarbrunn med infiltration ( 2016)
 • Uppvärmning: Luftvärmepump/ direktverkande el.
 • Skorstenstyp: Murad skorsten
 • TV/internet: Förberett för fiber. Köparen står för anslutningskostnad hos Huddunge Telekom.
 • Energiförbrukning: 4065
 • Antal personer i hushållet: 2
 • Uppvärmningskostnad: 11274 SEK
 • Vatten och avlopp: 650 SEK
 • Summa driftskostnad: 11924 SEK
 • Skatt: 5835

  • Ekonomibyggnader
   Allmän information
  • Taxeringsvärde byggnad: 208 000 SEK
  • Byggnads area: 717 m²
  • EKONOMIBYGGNADER Ladugård med lada i vinkel byggd 1932. Taxeringsvärde 154 000 kr. Rymmer ett stall med två hästboxar och sidoutrymmen. Har tidigare använts till potatislager. Gjutet golv. Rymlig lada för förvaring av maskiner och redskap, singlad botten. Byggnaden är delvis murad och delvis uppförd i trä. Plåttak. El och vatten är indraget. Maskinhall. Taxeringsvärde: 54 000 kr. Maskinhall med plats för förvaring av redskap. Byggnaden är uppförd i plåt och med plåttak. Singlad botten.

  KOSTNADER
  • Årlig elförbrukning: 4 065 kWh/ÅR

  • Hushållsel: 11 274 SEK/ÅR

  • Vatten och avlopp: 650 SEK/ÅR

  • Försäkringskostnad: 10 776 SEK/ÅR

  • Summa driftskostnad: 22 700 SEK/ÅR

  • Antal personer i hushållet: 2

  • Boendekalkyl: Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

  INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 2

  • Totalt belopp: 235 000 SEK

  Areal

  Fastighetens areal är uppgår till ca 75 ha enligt taxeringsuppgifter och ca 78 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan. Enligt skogsbruksplanen är arealens fördelning; 34,2 ha produktiv skogsmark, 28,8 ha inägomark, 13,3 ha impediment och resterande 1,3 ha övrig areal. Fastigheten består av ett sammanhållet skifte och har en god arrondering. Skogen är välskött och enligt skogsbruksplanen är uppskattat virkesinnehåll ca 4 800m3sk, vilket ger ett medeltal om ca 141m3sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran, ca 69%. Övrig trädfördelning är uppskattat till tall 11% och löv och ädellöv ca 20 %. Åldersfördelningen är något ojämn med låg andel medelålders skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,7m3sk per ha. Avverkningsförslaget under planperioden är ca 4000 m3sk, varav ca 3750m3sk i föryngringsavverkning resterande 250m3sk i gallring. Naturvårdsavtal I Östra kanten av fastigheten som ligger i anslutning till Tämnaren, i avdelningarna 18 ,20 och 21 finns ett naturvårdsavtal tecknat den 2015-05-21. I planen finns även avdelning 19, ekbacke inritad som ett skyddat område, ca 0,7 ha. Åker och betesmark Åker och upp går till ca 22,8 ha mulljord och ca 2 ha betesmark. Stödrätter ingår i fastighetsöverlåtelsen och säljaren överlåter dem så snart som möjligt efter tillträdet. Forn och kulturminnen Forn och kulturminnen finns på fastigheten, dessa är utmärkta med R på kartan. Områdesskydd Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde men östra delen ingår i Tämnarens Natura -2000 område. Besök gärna Skogsstyrelsens hemsida; skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

  Åkermark

  Areastorlek : 24,0 ha

  Betesmark

  Areastorlek : 2,0 ha

  SKOGSMARK

  Areastorlek : 35,0 ha

  SMÅHUSMARK LANTBRUK

  Areastorlek : 0,2 ha

  Areastorlek : 15,0 ha

  Summa taxeringsvärde

  3 948 000 SEK

  Fastighetsuppgifter

  Jakt

  Jakträtten är upplåten till en jaktklubb under jaktåret 2021-2022. Köpare får själv säga upp nyttjanderättsavtalet. Eventuell intäkt tillfaller säljaren .

  Naturvårdsavtal

  På fastigheten finns ett naturvårdsavtal tecknat 2015 mellan Staten genom Skogsstyrelsen och fastighetsägarna. Området är ca 3,5 ha och utgör i sin helhet produktiv skogsmark. Syftet med avtalet är att vidmakthålla eller skapa förutsättningar för naturvärden som är knutna till äldre lövnaturskog. Avtalet gäller under 50 år och är inskrivet hos Inskrivningsmyndighet. För mer information hänvisas till mäklaren.

  Stödrätter

  EU-stöd för 2021 tillfaller säljaren.

  Besiktning och undersökningsplikt

  Köparen har enligt Jordabalken en långtgående undersökningsplikt. Fastighetsbeskrivning från mäklaren skall endast ses som ett hjälpmedel vid besiktning av egendomen och det åligger dig som köpare att själv eller med sakkunnig hjälp att noga kontrollera fastigheten innan budgivning sker.

  Friskrivning

  Fastigheten säljs i befintligt skick med en så kallad friskrivningsklausul mot dolda fel. Detta beroende på att säljarna inte bott på fastigheten och inte därför har full kännedom om fastigheten. Köparen är medveten om att uppgifter i kartmaterial och objektbeskrivning är uppskattningar och ej utgör någon garanti för fastighetens areal.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

  Övriga rättigheter och belastningar
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Tämnaren Väst, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20020500, Registreringsdatum: 20050317)

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Tämnaren, Fiskevårdsområde (Beslutsdatum: 19920207)

  • Samfällighet: HEBY HARBONÄS FS:1

  • Samfällighet: HEBY HARBONÄS S:2

  • Samfällighet: HEBY HARBONÄS S:3

  • Avtalsnyttjanderatt Naturvårdsavtal

  • Övriga rättigheter och belastningar: Dikningsföretag. Fastigheten ingår i Tämnaråns sänkningsföretag.