Våra tjänster

Stad & Land är ett personligt mäklarföretag med tre verksamma fastighetsmäklare och en mäklarassistent. Vi har lång erfarenhet av branschen vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder mer än en sedvanlig mäklartjänst. Vår specialitet är lantliga boenden, framför allt hästgårdar, jord och skogsbruksfastigheter och villor med lantliga lägen. Vår bas är Uppsala men vi verkar i Mälardalen med omnejd (skogsfastigheter och större egendomar, hela landet).

Vi jobbar för att skapa långsiktiga relationer där vi kan få förtroende att hjälpa till vid fler än ett tillfälle.

Vi är ett mäklarföretag som i huvudsak använder webben, sociala medier och magasinliknande prospekt i vår marknadsföring. Men vi jobbar även med riktade annonser både digitalt och i press för att nå ut till alla köpare som drömmer om att göra en förändring. Självklart använder vi oss av professionella fotografer, stylister och andra samarbetspartners som gör att vi kan presentera ditt hem från den allra bästa sidan. Att vi på kontoret har lång erfarenhet och bred utbildning inom bl.a. ekonomi, juridik, byggnadsteknik och dessutom spetskompetens inom jord och skog gör att vi dessutom är vana att hantera frågor som rör lantbrukets produktionsgrenar, generationsskiften, fastighetsbildningar och landsbygdsrelaterad juridik och ekonomi.
En investering i kunskap ger alltid den bästa räntan.
Benjanmin Franklin

Fastighetsvärdering/ Avtal/ Skrivuppdrag/ Fastighetsbildning

Förutom fastighetsförmedling gör vi värderingar av fastigheter inför banklån, bodelning och generationsskiften. Vår lokalkännedom och särskilda kunskap och erfarenhet inom jord och skog gör att du kan få en tillförlitlig värdering just i ditt område. Vi är godkända av flertalet banker och upprättar värdeintyg av både små och större fastigheter.

Vi upprättar även avtal för jakt, arrenden och överlåtelser av egendom. 

Om du funderar på att köpa till mark eller vill göra en avstyckning från din fastighet upprättar vi avtal och hjälper till med ansökningar till Lantmäterimyndigheten.