Johannes Båth

Landsbygden har alltid funnits i mitt hjärta. Jag är född och uppväxt på en gård, i ett myller av både människor och djur. Jag är präglad av all glädje, lekfullhet och experimentlusta på gården, men också av allvar och stort ansvarstagande. Den kombinationen har jag haft nytta av.Efter att ha avslutat mina studier med en lantmästarexamen jobbade jag i tur och ordning som driftledare på en gård, försökstekniker på Institutet för jordbruks- och miljöteknik, som lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet och med landsbygdsutveckling åt kommuner i glesbygd.I början av 90-talet fick jag en förfrågan och förtroendet att hjälpa till med försäljningen av staten, Domänverkets jord- och skogsbruk här i Uppland, vilket ledde till att jag tog fastighetsmäklarexamen.

"Jag har kontakterna, erfarenheten och det engagemang som krävs för att tryggt kunna föra just din affär i hamn".

Så här 27 år efter att det äventyret började så känner jag att fortfarande en stor arbetsglädje. Jag tycker fortfarande om den blandning av lekfull kreativitet, allvar och ansvar som mitt jobb kräver. Och självklart det myller av människor som jag möter i mitt yrke!


Så det är definitivt inte dags att lägga mäklaryrket på hyllan än på ett tag. Tvärtom har jag nu lagt i en ny och högre växel och startat ”Stad & Land” tillsammans med mina duktiga kollegor.