Hallstavik/Mörtö

Ca. 12,5 ha mark varav ca 11 ha skogsmark försäljs genom fastighetsreglering. Området utgörs av ca 8 ha 30-35-årig skog som till övervägande del är tallskog. Drygt 3 ha är äldre skog bestående av både tall, gran och löv. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 1850 m²sk. Köparen måste ha egen jordbruksfastighet till vilken marken kan regleras. Virkesvolymen ovan är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av områdets skog och mark. Området försäljs genom anbud lämnas till mäklaren senast den 30/6-2020, med fri prövningsrätt för säljaren. Lantmäteriets förrättningskostnad för fastighetsregleringen betalas av köparen. Beräknad handläggningstid hos lantmäteriet för fastighetsreglering är ca. 1 år.

Hallstavik/Mörtö
Pris: 820 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Hallstavik/Mörtö
Totalareal: 125 000 m2
BUDGIVNING

Högsta bud

1 020 000 kr

Se alla bud

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704-969310

email: anna@stadochland.se

Ca 11 ha skog utanför Hallstavik

Ca. 12,5 ha mark varav ca 11 ha skogsmark försäljs genom fastighetsreglering. Området utgörs av ca 8 ha 30-35-årig skog som till övervägande del är tallskog. Drygt 3 ha är äldre skog bestående av både tall, gran och löv. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 1850 m²sk. Köparen måste ha egen jordbruksfastighet till vilken marken kan regleras. Virkesvolymen ovan är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av områdets skog och mark. Området försäljs genom anbud lämnas till mäklaren senast den 30/6-2020, med fri prövningsrätt för säljaren. Lantmäteriets förrättningskostnad för fastighetsregleringen betalas av köparen. Beräknad handläggningstid hos lantmäteriet för fastighetsreglering är ca. 1 år.

Areal

Arealen är endast en uppskattning och fastställs av lantmäteriet i samband med förrättningen.

SKOGSMARK

Areastorlek : 12,0 ha

Summa taxeringsvärde

487 495 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Samfällighet: NORRTÄLJE MARKDAL S:2

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Jordkabel mm - Se beskrivning

 • Samfällighet: NORRTÄLJE MARKDAL S:3

 • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att för utfart taga väg över stamfastighetens mark norrut fram till allmän väg. - Väg

 • Samfällighet: NORRTÄLJE ÖRVIK S:5 (väg)

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Jordkabel mm

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt TELE

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt MARKOMRÅDE

 • Övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter och belastningar avser hela stamfastigheten, och inte säkert det belastar skiftet som är till salu.